Chytat & Fotit

Jepice

Mongolsko 2012

Vysoký stav vody naplnil obtočná ramena a ta se stala útočištěm velkých a statných ryb. Největším překvapením bylo masivní líhnutí bílošedých jepic trico, které začínalo okolo …

Fotografie z galerií

Tajmen ulovený na mokrou mušku

Rozenec jepice

Lenok na nymfu jepice z CDC